Flash Art (Przykład na PHP+MING)

Projekt MING dla win32 już nie istnieje, nie został nigdy ukończony.
Proszę przeczytać: Ming - an SWF output library and PHP module

 

 

Show source code